Đà Nẵng dẫn đầu, Hà Nội ở giữa

Năm 2020 là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI) của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai khảo sát, thu thập, kiểm tra số liệu báo cáo để phục vụ đánh giá Chỉ số chuyển đổi số qua hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dti.gov.vn.

Báo cáo DTI năm 2020 được tổng hợp từ 4 nguồn dữ liệu thu thập gồm: Số liệu báo cáo chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong năm 2020; số liệu điều tra xã hội của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức; số liệu đánh giá của các chuyên gia về chuyển đổi số, công nghệ thông tin; số liệu đánh giá trên không gian mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông giám sát.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi lễ. 

Kết quả đánh giá chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2020 nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về chuyển đổi số ở Việt Nam năm 2020, đồng thời theo dõi, đánh giá, xếp hạng một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các bộ, tỉnh, thành phố để có giải pháp thúc đẩy trong thời gian tới.

Theo kết quả đánh giá DTI 2020, các tỉnh, thành phố có chỉ số chuyển số lần lượt là: Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Kiên Giang, Bắc Giang,... TP Hà Nội. Với DTI là 0,4874 điểm, Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng ở cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong thời gian vừa qua, TP Hà Nội đã nỗ lực để hiện thực hóa Chương trình “Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội: Thành phố sẽ đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền Thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Thành phố đã xác định mục tiêu tổng quát và 4 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 gồm các mục tiêu chung về chuyển đổi số; phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 xác định mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh- Thông minh- Hiện đại” với chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Thanh Liêm khẳng định: Hà Nội sẽ ưu tiên chuyển đổi số mạnh mẽ vào những ngành, lĩnh vực tạo thế và lực cho phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên trên bảng xếp hạng, Hà Nội hiện ở vị trí thứ 43.

leftcenterrightdel
Xếp hạng DTI 2020 của các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

 

leftcenterrightdel
Xếp hạng DTI 2020 của các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công. 

Bộ Tài chính dẫn đầu, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội có DTI thấp nhất

Trong khi đó, Bộ Tài chính là cơ quan dẫn đầu bảng xếp hạng DTI 2020 ở khối cấp bộ với 0,4944 điểm. Tiếp theo là các đơn vị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (0,4932 điểm), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (0,4701 điểm), Bảo hiểm xã hội Việt Nam (0,4643 điểm) và Bộ Y tế (0,4582 điểm)...

Theo đánh giá của Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh đánh giá, đo lường mức độ chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026 điểm.

DTI 2020 cấp bộ không đánh giá riêng theo các trụ cột như cấp tỉnh mà đánh giá chung, trong đó DTI của các bộ cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,3982 điểm. DTI của các bộ không cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,2342 điểm.

Theo mức điểm đánh giá, kết quả chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 đang trong giai đoạn bắt đầu. Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.

VĂN PHONG