Tọa đàm mong muốn nhận được các ý kiến chia sẻ của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ thông tin lớn của Việt Nam về những kết quả, thách thức phương thức họp trực tuyến; từ đó đưa ra các giải pháp nhằm áp dụng một cách hiệu quả, góp phần đặt nền móng cho Quốc hội điện tử.

Thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến phương thức hoạt động của bộ máy nhà nước, quan hệ quốc tế, đời sống xã hội và nhân dân.

Hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội không bị đình trệ với việc chuyển đổi phương thức hoạt động trực tuyến và trực tiếp phong phú theo hoàn cảnh và sự an toàn cho phép. Quốc hội đã áp dụng phương cách tổ chức các cuộc họp toàn thể dưới hình thức kết hợp cả họp trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo yêu cầu giãn cách.

Việc họp trực tuyến không chỉ đặt vấn đề sửa đổi nội quy kỳ họp mà còn là cơ hội cho chuyển đổi số phục vụ xây dựng luật, giám sát và chất vấn. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và còn kéo dài, sự thôi thúc của cuộc cách mạng công nghệ thông tin đòi hỏi cơ quan lập pháp chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động của mình không chỉ trong tổ chức kỳ họp mà còn trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định vấn đề quan trọng của quốc gia. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng cho việc xây dựng, phát triển Quốc hội điện tử.

leftcenterrightdel

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tham dự đều khẳng định, Quốc hội là một trong những cơ quan được đánh giá là áp dụng công nghệ thông tin sớm nhất và hiệu quả nhất trong các cơ quan nhà nước. Nền tảng công nghệ số đã thể hiện sự ưu việt khi góp phần mang đến những trải nghiệm mới, những tiện ích thuận tiện trong quá trình phục vụ kỳ họp Quốc hội.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh, khi chúng ta ứng dụng được công nghệ thông tin vào các hoạt động hằng ngày của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội sẽ làm tăng tính tương tác giữa cử tri với những người mà cử tri bầu ra. Đó là mục đích làm thế nào đem đến một xã hội thông tin có tính bình đẳng, hiệu quả cao hơn trong quá trình đổi mới.

Tin, ảnh: AN AN