leftcenterrightdel
Một góc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Ảnh: HOÀI PHƯƠNG 

Theo đó, mục tiêu của Quảng Nam đến năm 2030 là tập trung xây dựng và phát triển TP Hội An có tính chất là đô thị chuyên ngành cấp quốc gia, mang tính đặc thù về di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan, môi trường, hiện đại và có bản sắc riêng. Trong đó, di sản văn hóa thế giới-đô thị cổ Hội An và Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch. Từ nay đến năm 2025, Quảng Nam xây dựng TP Hội An có những tiêu chí tương đương của đô thị loại II, cơ bản hoàn thành xây dựng đô thị thông minh.

TĨNH TRẦN