Theo bài viết, các nền kinh tế châu Á đang trên đà phục hồi nhờ ứng phó hiệu quả với dịch Covid-19. Sputnik lấy dẫn chứng Việt Nam chính là một hình mẫu về kiểm soát tốt dịch bệnh bằng việc thực hiện “nhanh chóng” các biện pháp “hiệu quả về chi phí”. Nhờ đó, Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2020 và 2021 lần lượt là gần 3% và 6,8%. “Cần nhắc lại rằng hồi tháng 11-2020, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã nâng dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay lên 2,4%-một trong những tỷ lệ cao nhất trên thế giới”, Sputnik nhấn mạnh.

NHẬT MINH