Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Mozambique; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của FRELIMO, nhân dân Mozambique sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; cho rằng Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Quốc gia Mozambique được ký kết góp phần cụ thể hóa thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, làm cơ sở cho việc củng cố quan hệ hợp tác giữa hai đài phát thanh quốc gia của hai nước, từ đó góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Đồng chí Emilia Moaine khẳng định, Đảng, Nhà nước Mozambique mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, đưa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại-đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, y tế, quốc phòng, viễn thông... giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

 

TRUNG ĐỖ