Tại buổi gặp, ông Phan Anh Sơn, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Công tác về các TCPCPNN (COMINGO) sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế lần 4 về hợp tác giữa Việt Nam và các TCPCPNN từ ngày 12 đến 13-12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Hội nghị trên được tổ chức nhằm tăng cường sự hợp tác giữa Việt Nam và các TCPCPNN; đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các TCPCPNN giai đoạn 2014-2019; trao đổi thông tin, bài học kinh nghiệm trong quá trình hợp tác; chia sẻ các ưu tiên và nhu cầu của Việt Nam trong hợp tác với các TCPCPNN và các đối tác phát triển giai đoạn 2020-2025 cũng như thảo luận những phương thức hợp tác trong thời gian tới.

LÂM ANH