Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng NDCM Lào, đồng thời đề ra đường lối phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ 2021-2025. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các bộ tộc Lào hân hoan chờ đón sự kiện chính trị trọng đại với một tâm thế vui mừng, phấn khởi và kỳ vọng vào một Đại hội thành công, mở ra một tương lai tốt đẹp cho nhân dân Lào.

Hơn 65 năm qua, Đảng NDCM Lào đã lãnh đạo, chỉ đạo, chèo lái con thuyền cách mạng đưa đất nước Lào đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngay từ những năm 1950, trước tình hình ba nước Đông Dương và quốc tế có nhiều chuyển biến lớn. Nhằm giải quyết những vấn đề mới mà cách mạng đặt ra, Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra nghị quyết thành lập 3 đảng riêng biệt đại diện cho 3 quốc gia của 3 nước Đông Dương để lãnh đạo cách mạng phù hợp với đặc điểm của từng nước. Với quyết định ấy, từ ngày 22-3 đến ngày 6-4-1955, tại tỉnh HouaPhanh, Đại hội đại biểu đầu tiên của gần 400 chiến sĩ cộng sản Lào tuyên bố thành lập Đảng nhân dân Lào (tức Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay).

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa tại Bảo tàng Kaysone Phomvihan, Đài tưởng niệm chiến sĩ vô danh ở thủ đô Vientiane. Ảnh: nr.org.la.

Kể từ ngày ra đời, Đảng Nhân dân Lào nay là Đảng NDCM Lào đã khắc vào lịch sử oai hùng của đất nước và dân tộc Lào. Đảng đã lãnh đạo nhân dân các bộ tộc Lào giành thắng lợi vang dội vào ngày 2-12-1975, giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, lập nên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ðây là một mốc son chói lọi trong lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Lào, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho đất nước “hoa Chăm Pa”, kỷ nguyên: Hòa bình, Độc lập, Dân chủ, Thống nhất, Thịnh vượng.

Đến nay, Đảng NDCM Lào đã trải qua 10 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội Đảng là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Lào. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào, nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã phát huy tinh thần cách mạng kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, Đảng NDCM Lào đã lãnh đạo nhân dân Lào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công cuộc đổi mới ở Lào sau 35 năm triển khai đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Từ một nền kinh tế nông nghiệp bị bao vây, cấm vận, đất nước Lào đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ, giữ vững ổn định chính trị và an ninh an toàn, trật tự xã hội, an ninh-quốc phòng được đảm bảo, hệ thống giáo dục có bước phát triển toàn diện, hoàn thành việc phổ cập giáo dục tiểu học trên toàn quốc. Hiện tại, một số huyện của Lào đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và dự kiến đến năm 2025 Lào sẽ hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên phạm vi cả nước và tiến tới phổ cập giáo dục cấp phổ thông.

leftcenterrightdel
Trung tâm Hội nghị quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào. Ảnh: vov.vn. 
leftcenterrightdel
Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào. Ảnh: nr.org.la.

Cùng với giáo dục, với mục đích nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, việc chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường, không gian văn hóa mang đậm tính dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước Lào chú trọng... vững bước trên con đường phát triển, liên tục thực hiện thắng lợi các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, trong đó gần đây nhất là thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII, giai đoạn 2016-2020. Đời sống nhân dân Lào không ngừng được cải thiện; lượng vốn đầu tư trong và ngoài nước liên tục tăng cao; tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có mức tăng trưởng lớn, cụ thể: Tăng trưởng GDP của Lào năm 2010 đạt 7,9%, năm 2015 đạt 7,8%, năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế toàn cầu, nhiều nước trên thế giới có tăng trưởng âm, tuy nhiên, Lào đã đạt được mức tăng trưởng khá ấn tượng trong khoảng 3,3%-3,6%. Thu nhập bình quân đầu người tăng đột biến: Năm 1985 chỉ đạt mức 114 USD/người/năm, bước sang năm 2020 tăng lên 2.742 USD/người/năm. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, tính đến năm 2020, Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 143 quốc gia trên thế giới và việc tổ chức thành công nhiều Hội nghị quốc tế quan trọng, là minh chứng cho sự đổi thay lớn lao, đầy tự hào của đất nước “hoa Chăm Pa” tươi đẹp.

leftcenterrightdel
Patuxay rực rỡ màu cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng NDCM Lào. Ảnh: vov.vn. 
leftcenterrightdel

Đại lộ Lanxang được trang trí nhiều cờ và khẩu hiệu chào mừng Đại hội XI của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Ảnh: vov.vn 

Là đồng chí, anh em thân thiết của Đảng NDCM Lào, của nhân dân các bộ tộc Lào, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam vô cùng phấn khởi và khâm phục trước những thay đổi lớn lao về mọi mặt của đất nước Lào tươi đẹp và anh hùng. Những thành tựu to lớn đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng và tin tưởng rằng Đại hội lần thứ XI Đảng NDCM Lào sẽ thành công tốt đẹp. Nhân dân các bộ tộc Lào anh em tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng đất nước Lào phát triển phồn vinh và hạnh phúc.

Đại hội XI Đảng NDCM Lào sẽ đề ra đường lối mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và tính tiên phong của Đảng, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, kiên định đường lối đổi mới toàn diện có nguyên tắc, bảo vệ và phát triển đất nước bền vững theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

HUY ĐÔNG