Dự Lễ khai trương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

leftcenterrightdel

Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin đối ngoại điện tử. 

Trang Thông tin đối ngoại điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, có chức năng thông tin tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm; cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại giúp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương định hướng, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam. Trang Thông tin đối ngoại điện tử đưa vào hoạt động phiên bản tiếng Việt; các phiên bản tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha sẽ được đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Ngoài ra tại sự kiện, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại còn ra mắt cuốn sổ tay tuyên truyền “Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam”. Cuốn sổ tay với kết cấu gồm ba phần là công cụ hữu hiệu, phục vụ công tác thông tin đối ngoại giới thiệu khái quát và cung cấp một cách có hệ thống với bạn bè quốc tế về những thành tựu đầy tự hào mà nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã gặt hái được trong 75 năm kể từ khi thành lập nước đồng thời, khẳng định quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng tâm, nhất trí bảo vệ vững chắc Tổ quốc, nỗ lực phấn đấu, phát triển đất nước tiếp tục làm rạng danh non sông, gấm vóc Việt Nam.

Tin, ảnh: PHƯƠNG CHI - LÊ THÀNH