Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) Đặng Minh Khôi điểm lại những thành tựu và hạn chế của công tác NVNONN sau 16 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW. Trước những biến đổi mạnh mẽ của môi trường quốc tế, Việt Nam đặt ra mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao năm 2030 và mục tiêu trở thành nước phát triển thu nhập cao năm 2045. Để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi có sự chung sức và nỗ lực thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn thể dân tộc ta, trong đó có cộng đồng NVNONN.

Hội nghị cũng đã lắng nghe 17 tham luận của đại biểu kiều bào. Đa số đại biểu khẳng định những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước nói chung và những chính sách liên quan đến quyền lợi thiết thực của kiều bào như đầu tư, thu hút FDI, hồi hương, mua nhà ở Việt Nam, chính sách cho nhà khoa học kiều bào về nước làm việc... thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, ý kiến kiều bào cũng cho biết vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Thủ tục hành chính ở một số địa phương chưa thống nhất, việc phát huy nguồn lực của kiều bào còn chưa tương xứng với tiềm năng của kiều bào...

Các đại biểu kiều bào mong muốn Bộ Ngoại giao tiếp tục tham mưu, kiến nghị, đề xuất lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách mới, chia sẻ thông tin hai chiều, có chính sách thông thoáng hơn nữa liên quan đến quốc tịch, thu hút đầu tư, mở doanh nghiệp; hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho bà con trên toàn thế giới, hỗ trợ hoạt động của các nhóm trí thức doanh nhân, tập đoàn khoa học công nghệ tư nhân và có chiến lược đào tạo nguồn lực dài hạn...

Các ý kiến trên sẽ được tiếp thu và báo cáo, thảo luận trong Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW diễn ra vào ngày 27-11.

PHƯƠNG LINH