Tham dự hội thảo có gần 70 đại biểu, trong đó có nguyên trợ lý Tổng thư ký LHQ, ông John Hendra, đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống phát triển LHQ tại Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, bộ, ngành liên quan của Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của các tổ chức phát triển LHQ từ những năm khó khăn tái thiết đất nước sau chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, cũng như trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế sau này. Sau hơn 40 năm hợp tác, tình hình đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi cả phía LHQ và Việt Nam cùng trao đổi, tìm các biện pháp để phát huy hơn nữa hiệu quả mối quan hệ hợp tác Việt Nam-LHQ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững cũng như các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Về phía LHQ, Điều phối viên thường trú tại Việt Nam, ông Kamal Malhotra khẳng định, LHQ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Thảo luận tại hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn nêu những thách thức cũng như các vấn đề còn tồn tại như quá trình xét duyệt dự án còn chậm, quy định về quản lý và sử dụng Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam còn phức tạp, khả năng huy động nguồn lực tài chính, sự phối hợp giữa nhà tài trợ và cơ quan quản lý viện trợ chưa thực sự hiệu quả, thiếu cơ chế phê duyệt nhanh đối với việc tiếp nhận các khoản hỗ trợ khẩn cấp… Trên cơ sở đó, hội thảo nhất trí tầm quan trọng của việc nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của LHQ và quan hệ hợp tác Việt Nam-LHQ; các bên liên quan xác định rõ trọng tâm và có kế hoạch huy động nguồn lực hiệu quả; sự cần thiết phải tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan Việt Nam và LHQ, thiết lập cơ chế trao đổi định kỳ để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

TRUNG ĐOÀN