Đồng chí Trần Lưu Quang chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng toàn thể nhân dân Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay; đồng thời, bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết đặc biệt giữa TP Hồ Chí Minh và Lào nói chung, giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương của Lào nói riêng đang phát triển rất tích cực, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết đặc biệt son sắt, thủy chung giữa Việt Nam và Lào.

Bà Phimpha Keomixay, Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP Hồ Chí Minh, cảm ơn sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với Chính phủ và nhân dân Lào trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bà Phimpha Keomixay cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của TP Hồ Chí Minh đối với Tổng Lãnh sự quán Lào trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của thành phố trong thời gian tới.

XUÂN DUY