Tham dự lễ bàn giao có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Lào Sonesay Siphandone cùng nhiều đại biểu của Ủy ban Hợp tác Lào  - Việt Nam và Công ty Startech. Dự án được này được triển khai từ tháng 8-2020 đến tháng 12-2021 và chia làm 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1, xây dựng website và cơ sở dữ liệu; giai đoạn 2 sẽ xây dựng phần mềm quản trị dự án và quản trị hành chính, phục vụ cho việc điều hành của Ủy ban. Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp số hóa dữ liệu về hoạt động của Ủy ban Hợp tác Lào- Việt, công tác quản lý điều hành, xúc tiến quảng bá mời gọi đầu tư, quản lý dự án trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đồng thời, dự án cũng giúp các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tham khảo thông tin, số liệu về tình hình hợp tác đầu tư giữa hai nước thuận tiện và hệ thống hơn.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Phó chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Khamphuei Keokinaly nhấn mạnh: Việc khai trương website của Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ hội để Ủy ban tăng cường hơn nữa trong tiếp cận với khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến, phục vụ cho công tác phổ biến thông tin tài liệu, hoạt động hợp tác của Ủy ban hợp tác hai nước Lào và Việt Nam trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, website còn là công cụ trong việc tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Lào trong việc thu hút đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư từ Việt Nam nói riêng.

TTXVN