Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã thông báo những kết quả chính của Đại hội XIII; tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, thành quả 35 năm đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; đánh giá về tình hình thế giới và khu vực; chia sẻ về tầm nhìn, mục tiêu, định hướng phát triển, những nhiệm vụ, giải pháp mà đại hội quyết nghị... Về đường lối, chính sách đối ngoại nhiệm kỳ Đại hội XIII, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Các đại biểu Nga tham dự hội nghị bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới kết quả Đại hội XIII, cho rằng nội dung văn kiện đại hội là kết quả của sự phân tích sâu sắc và tổng kết thực tiễn, thể hiện sự thống nhất giữa ý chí của Đảng và toàn thể dân tộc vì một Việt Nam thịnh vượng và hạnh phúc cho nhân dân; đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó thống đốc TP Saint Petersburg N.Bondarenco khẳng định, sẽ nỗ lực cùng phía Việt Nam tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, thúc đẩy các dự án cụ thể, thực chất, trọng tâm là lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hai bên cũng đã trao đổi về phương hướng và một số dự kiến hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

TRUNG ĐỖ