Tại hội nghị, thay mặt Trung ương Đảng ta, đồng chí Lê Hoài Trung thông báo những nét khái quát về kết quả Đại hội XIII và những nội dung chính của văn kiện Đại hội XIII trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. 

Về đường lối đối ngoại, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một coi trọng việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, ổn định, bền vững với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Đây là chủ trương nhất quán, lâu dài và là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. 

Đồng chí Tống Đào một lần nữa chúc mừng thành công của đại hội; nhấn mạnh lại việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi điện mừng tới đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngay sau đại hội, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. 

Nhân dịp này, đồng chí Tống Đào đã thông báo khái quát về tình hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ tổ chức một loạt các hoạt động, đặc biệt là hoạt động học tập lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có lịch sử quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Tống Đào bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trao đổi tại hội nghị, hai bên khẳng định quyết tâm cùng nhau hợp tác, kiểm soát những bất đồng, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước tiếp tục giành được những thành quả mới to lớn hơn nữa trong thời kỳ mới.

TTXVN