Hai bên hài lòng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia trong năm 2019. Nhân dịp này, đoàn ta cũng đã chia sẻ với phía Australia những nội dung quan trọng của Sách trắng Quốc phòng Việt Nam vừa được công bố.

Hai bên nhất trí sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực then chốt như hỗ trợ đào tạo và huấn luyện, tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ)...

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, trong đó ưu tiên LHQ và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và đặc biệt trong nhiệm kỳ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ (2020-2021).

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam sẽ tích cực cùng các nước ASEAN đưa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Australia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phía Australia khẳng định quan tâm hỗ trợ một số hoạt động do Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 và ủng hộ Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, trước mắt là các hoạt động trong Tháng Chủ tịch HĐBA LHQ (tháng 1-2020).

Cũng tại đối thoại, hai bên chia sẻ quan ngại sâu sắc về an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông thời gian qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, việc tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì trật tự dựa trên luật lệ, kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình, ủng hộ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và việc ASEAN cùng Trung Quốc sớm kết thúc đàm phán, đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả và toàn diện.

ĐOÀN CA