Các đại biểu dự cuộc họp đã đánh giá lại hoạt động của ICAPP từ sau kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Thường trực ICAPP và thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của ICAPP trong năm 2021.

Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó trưởng ban Đối ngoại Trung ương, làm trưởng đoàn, đã tham gia và đóng góp tích cực tại cuộc họp. Trưởng đoàn ta đánh giá cao nỗ lực của Ban thư ký ICAPP trong việc duy trì hoạt động của ICAPP trong bối cảnh phức tạp của đại dịch Covid-19, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chính đảng; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia và tích cực đóng góp vào các hoạt động của ICAPP vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.  

TRUNG ĐỖ