Trong điện, Cố vấn Nhà nước Myanmar bày tỏ cảm thông sâu sắc và gửi lời thăm hỏi tới Chính phủ và nhân dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt, sạt lở đất gây ra, đồng thời tin tưởng rằng, với tinh thần kiên cường, đoàn kết của nhân dân Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ sớm vượt qua những thách thức do thiên tai gây ra.

TTXVN