Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại LHQ khẳng định trong nhiệm kỳ của mình, Việt Nam sẽ nỗ lực để đóng góp vào việc ngăn ngừa xung đột, phát huy ngoại giao phòng ngừa và giải quyết một cách hòa bình các tranh chấp theo tinh thần Điều 6 Hiến chương LHQ. Việt Nam cũng sẽ cố gắng tham gia vào cải tiến cách thức làm việc của HĐBA LHQ và tích cực hợp tác giữa HĐBA LHQ và các tổ chức khu vực. Đại sứ cho biết Việt Nam sẽ chú trọng tham gia ý kiến vào những vấn đề lớn như bảo vệ dân thường, bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân tại các nơi xung đột, bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong xung đột vũ trang, khắc phục hiểm họa bom mìn còn sót lại từ thời chiến cũng như các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Theo Đại sứ Đặng Đình Quý, chống tác động của biến đổi khí hậu đối với hòa bình và an ninh cũng sẽ là một vấn đề Việt Nam chú trọng trong năm tới.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên liệu Việt Nam có nỗ lực đóng góp để các ủy viên không thường trực có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong HĐBA LHQ hay không, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng nếu chỉ một nước ủy viên không thường trực nỗ lực thì khó có thể tạo ra thay đổi. Tuy nhiên, nếu tất cả các ủy viên không thường trực đồng tình và đoàn kết thì việc đó hoàn toàn khả thi.

Đối với câu hỏi liệu Việt Nam có đưa vấn đề Biển Đông ra HĐBA LHQ hay không, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định để một vấn đề có thể được thảo luận tại HĐBA cần ít nhất 9 nước thành viên ủng hộ, Việt Nam không loại trừ bất kỳ khả năng nào và sẽ làm những gì cần làm, có thể làm vào thời điểm thích hợp.

Hiện công tác chuẩn bị của Việt Nam cho năm đảm trách vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ đã tương đối hoàn tất. Trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ vào tháng 1-2020, Việt Nam sẽ chủ trì các cuộc họp của HĐBA LHQ và khi được cơ quan này cho phép, sẽ đại diện cho HĐBA với tư cách là một cơ quan của LHQ.

TTXVN