leftcenterrightdel
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và cũng là năm Hải quân nhân dân Việt Nam kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập. Nhân những sự kiện trọng đại này, Hải quân Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện quốc tế, trong đó có Duyệt binh hàng hải quốc tế và Diễn tập đa phương Hải quân ASEAN. Hội nghị đã thông báo, trao đổi, thảo luận về ý định tổ chức, khu vực, lực lượng tham gia IMR 2020; các nội dung liên quan đến lực lượng, phương tiện tham gia, nội dung chi tiết các khoa mục Diễn tập AMNEX 2-2020. Hội nghị là bước để triển khai công tác chuẩn bị theo lộ trình tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng năm 2020 mà Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã giao cho Quân chủng Hải quân thực hiện.

Tin, ảnh: VĂN HẠNH