Tham dự phiên họp còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì Phiên họp toàn thể.

Báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết Phiên họp lần thứ 30 của UBPH, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc TTNĐ Việt - Nga nhấn mạnh, năm 2020 các đề tài, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp Việt - Nga đã được điều chỉnh linh hoạt phù hợp tình hình thực tế trong điều kiện đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại LB Nga, Việt Nam và được hoàn thành ở mức tối đa. Các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường của riêng phía Việt Nam do Trung tâm được giao đã cơ bản hoàn thành. Trung tâm đã xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát định hướng phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, gắn với nhu cầu thực tế phục vụ quân sự - quốc phòng, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái; đã thu được những kết quả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng quan trọng trên cả 3 hướng nghiên cứu theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm là độ bền nhiệt đới, sinh thái nhiệt đới và y sinh nhiệt đới; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn. Công tác đào tạo cán bộ, công tác tuyển dụng, thu hút, tạo nguồn cán bộ khoa học tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng giám đốc TTNĐ Việt-Nga trình bày báo cáo tại phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga trong năm 2020; biểu dương Trung tâm đã rất tích cực, chủ động tận dụng những lợi thế sẵn có, tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; phối hợp tốt với phía Nga và các đơn vị liên quan triển khai có hiệu quả các chương trình khoa học công nghệ đã xây dựng...; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung cho Phiên họp lần thứ 31 UBPH liên Chính phủ về TTNĐ Việt - Nga.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH