Hội nghị ADMM Hẹp diễn ra từ ngày 18 đến 20-2 tại Hà Nội là cơ sở quan trọng chuẩn bị cho các hội nghị ADMM và ADMM+ vào cuối năm nay. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ động, tích cực chuẩn bị về mọi mặt từ nội dung, chương trình, kịch bản cho đến lễ tân, an ninh, an toàn, y tế, hậu cần-kỹ thuật, tuyên truyền nhằm bảo đảm Hội nghị ADMM Hẹp đạt chất lượng cao nhất.

Hội nghị ADMM Hẹp là một trong các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự chính của ASEAN do Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Năm nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì tổ chức hơn 20 hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự của ASEAN. Các ưu tiên và sáng kiến của Bộ Quốc phòng được xây dựng trên cơ sở bám sát nội hàm của chủ đề ASEAN 2020: “Gắn kết và chủ động thích ứng”, tạo sự gắn kết, liền mạch của các hoạt động hợp tác quốc phòng-quân sự ASEAN với tổng thể các hoạt động hợp tác của trụ cột chính trị-an ninh ASEAN cũng như toàn bộ các hoạt động trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng xác định chủ đề các hoạt động, hội nghị quốc phòng-quân sự ASEAN trong năm 2020 là “Hợp tác quốc phòng vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

HOÀNG VŨ