Cuộc tọa đàm góp phần khẳng định tính tất yếu, sự cần thiết của liên minh chiến đấu Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung, Việt Nam-Lào nói riêng; đồng thời là tình cảm, mong muốn chung của nhân dân 3 nước trên bán đảo Đông Dương. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là mình tự giúp mình”, trên tinh thần tự nguyện, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc Lào, sự đoàn kết hiệp đồng chiến đấu của LLVT cách mạng Lào, QTN và CGVN đã có nhiều đóng góp to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cùng quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào giành thắng lợi hoàn toàn trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Qua tọa đàm cũng khẳng định, các thế hệ QTN và CGVN tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của QTN và phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời không ngừng vun đắp, tăng cường, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trong thời kỳ mới, vì tương lai tươi sáng của hai nước, hai dân tộc.

Ban tổ chức tọa đàm nhận được gần 30 tham luận của các đồng chí lão thành cách mạng, thủ trưởng, đại biểu các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội; đại diện các ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà ngoại giao, các cựu chiến binh; cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên… của nước bạn Lào đang công tác, học tập tại Việt Nam. Cuộc tọa đàm là hoạt động thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống QTN và CGVN tại Lào, đồng thời góp phần đẩy mạnh tuyên tuyền về quá trình ra đời, xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, cùng những chiến công, đóng góp to lớn của QTN và CGVN tại Lào đối với sự nghiệp cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.

HÀ ANH