Tại hội nghị, hai bên đã thảo luận về tình hình dịch Covid-19 tại mỗi nước, chia sẻ các phương thức ứng phó với đại dịch, phương pháp chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2. Đặc biệt, hai bên nhấn mạnh tới vai trò của quân đội trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hai bên thống nhất, tiếp tục triển khai các hội nghị trực tuyến để trao đổi kinh nghiệm về phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức chuyên gia với chuyên gia, qua đó có thể trao đổi nhu cầu hợp tác để xây dựng các phác đồ dự phòng, điều trị, chia sẻ kinh nghiệm và hiệu quả của các loại thuốc trong điều trị bệnh nhân Covid-19.

NGỌC THƯ