Bắt đầu từ số báo hôm nay, ban tổ chức cuộc thi gửi đến bạn đọc câu hỏi kỳ 1. Thời gian tham gia trả lời câu hỏi kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6-5 đến 24 giờ ngày 12-5-2021. Ban tổ chức công bố kết quả kỳ 1 trên Báo QĐND số ra ngày 13-5-2021 và trên Báo QĐND Điện tử tại địa chỉ: http://qdnd.vn.

      Câu 1. Army Games được tổ chức thường niên là sáng kiến của quốc gia nào?

      A- Liên bang Nga

      B- Belarus

      C- Trung Quốc

      Câu 2. Theo bạn, có bao nhiêu người dự thi trả lời đúng câu hỏi trên?