1. Thực chất, đây là những chiêu trò hết sức thâm độc hòng gây hoang mang dư luận; làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và quân đội; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và nhất là cố tình gây cản trở công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng vốn đã và đang gặt hái nhiều thành tựu to lớn!

 Trước hết cần khẳng định, việc thi hành kỷ luật Đảng là một mặt công tác đặc biệt hệ trọng của Đảng-một công việc thường xuyên như thể “đánh răng, rửa mặt” hằng ngày. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính". Do vậy, Người yêu cầu từng tổ chức đảng phải duy trì chặt chẽ kỷ luật, giữ nghiêm kỷ cương, nền nếp tổ chức, làm cho Đảng ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt hơn 91 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta luôn nhất quán duy trì kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Vụ xử tử Trần Dụ Châu vì tham ô (năm 1950); tử hình Nguyễn Hữu Giộc (Mười Vân), nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tham nhũng vàng (năm 1988)... là những ví dụ cho thấy sức mạnh của kỷ luật thép trong Đảng. Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cũng cho rằng, Đảng ta có truyền thống tự chỉnh đốn và thực hành kỷ luật nghiêm minh từ rất sớm. Trong Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, Đảng đã tự phê bình, nhận ra sai lầm “tả khuynh” của mình. Thời đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư, Đảng ta còn non trẻ nhưng đã “Tự chỉ trích” rất nghiêm khắc. Rồi cải cách ruộng đất có những sai lầm, Bác Hồ đã khóc và xin lỗi quốc dân đồng bào. Thậm chí, có thời điểm, Trung ương chủ trương “đóng cửa Đảng”, tập trung sức chỉnh đốn Đảng... Điều đó cho thấy, không phải đến bây giờ Đảng mới siết chặt kỷ luật và việc tiến hành kỷ luật không nằm ngoài mục tiêu làm cho tổ chức mạnh hơn, cán bộ tiến bộ thêm; giúp Đảng hoàn thành trọng trách lãnh đạo cách mạng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đặc biệt, những năm gần đây, đứng trước đòi hỏi của thực tiễn, Đảng chủ trương tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, rơi vào suy thoái, biến chất, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng. Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện quyết liệt, kiên trì, bài bản, nghiêm minh và cũng rất nhân văn. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài đã lần lượt được đưa ra ánh sáng và xử lý đúng người, đúng tội. Hàng loạt cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước như bí thư, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, bộ trưởng, thứ trưởng, tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, đến Ủy viên Bộ Chính trị vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước đã bị xử lý nghiêm minh. Ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực, việc thi hành kỷ luật cán bộ được tiến hành công khai, đúng pháp luật; không còn “trên nóng, dưới lạnh”, “vùng cấm, ngoại lệ”; với quyết tâm chính trị làm trong sạch Đảng thì việc kỷ luật một số cán bộ, đảng viên cũng như “chặt cành để cứu cây”, giúp  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trước yêu cầu mới. Cũng qua đó, thực hành kỷ luật Đảng đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng tiến bộ, trưởng thành, đúng như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phải kỷ luật chính đồng chí mình là điều không ai muốn, nhưng kỷ luật một vài người là để vừa giữ nghiêm kỷ cương phép nước, vừa cảnh tỉnh, cảnh báo, giáo dục, răn đe người khác tránh xa vết xe đổ của đồng chí mình”.

Quả đúng vậy, việc thi hành nghiêm kỷ luật Đảng có tác dụng giáo dục, răn đe rất lớn. Khi bị kỷ luật hay xét xử, có những cán bộ cấp cao đã hối hận, xin lỗi tập thể và nhân dân vì đã làm những việc sai trái, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và mong đồng chí, đồng đội không nên như mình. Đáng quý hơn là có không ít cán bộ, đảng viên từng mắc sai lầm, từng chịu kỷ luật Đảng nhưng đã kịp thời sửa chữa, khắc phục khuyết điểm; tiếp tục được tổ chức quan tâm, giúp đỡ, dìu dắt, rồi trưởng thành, phát triển; có người sau này được giữ các chức vụ quan trọng, cao cấp của Trung ương.

Không những vậy, việc kỷ luật trong Đảng còn góp phần cảnh tỉnh cả một thế hệ, hàng ngũ trong Đảng; giúp khắc phục, sửa chữa dứt điểm nhiều hạn chế, khuyết điểm trong mỗi tổ chức và từng cá nhân. Từ đó từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lập lại trật tự, kỷ cương trong Đảng, hệ thống chính trị và lan ra toàn xã hội. Cũng qua đó, tổ chức đảng kịp thời nhận diện, khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã quan tâm, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực công tác; chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn; có những đổi mới về lề lối và phong cách làm việc; nghiêm khắc hơn với bản thân trong sinh hoạt và công tác; tạo được uy tín đối với nhân dân.

leftcenterrightdel
Kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ XIII Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: TTXVN. 

Xin nhắc lại rằng, mục đích trong sáng, cao nhất của việc duy trì nghiêm kỷ luật Đảng là ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm chứ không phải là sự “thanh trừng”, "bài xích", "hạ bệ" nhau trong hàng ngũ nội bộ. Ở khoản 1, Điều 2, Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30-3-2013 về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm của Bộ Chính trị, xác định: "Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luật của Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh". Có nghĩa là mọi cán bộ, đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật Đảng; không có bất kỳ lực lượng, thành phần, cá nhân ngoại lệ, đứng ngoài, đứng trên kỷ luật Đảng. Thế nhưng, việc giữ nghiêm kỷ luật Đảng tuyệt nhiên không phải thi hành kỷ luật thật nhiều, thật nặng mà chính là một cách xây dựng, duy trì ý thức tổ chức kỷ luật trong mỗi tổ chức, cá nhân. Những con số về cán bộ bị kỷ luật đã được thống kê dẫu khiến chúng ta đau xót nhưng cũng chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” so với 5,3 triệu đảng viên của Đảng luôn giữ vững lý tưởng cộng sản, nhiệt huyết cách mạng, kiên định mục tiêu duy nhất và trên hết là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi cuối cùng.

2. Là một Đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhiều năm qua, Đảng bộ Quân đội luôn được đánh giá là một trong những tổ chức đảng mẫu mực, tiêu biểu về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhất là việc duy trì kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và ở từng cơ quan, đơn vị toàn quân.

Sở dĩ như vậy bởi vì Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam là một tổ chức đặc thù-là đội quân chiến đấu nên kỷ luật tự giác, nghiêm minh vốn dĩ là sức mạnh của quân đội. Cùng với đó, việc giữ nghiêm kỷ luật đã trở thành bản chất tốt đẹp, truyền thống quý báu của QĐND Việt Nam trong suốt gần 77 năm qua. Trong nhiều hội nghị gần đây, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chấp hành kỷ luật, duy trì kỷ cương trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; khẳng định Đảng bộ Quân đội là một trong những Đảng bộ mẫu mực của Trung ương. Mẫu mực cả trong xây dựng tổ chức đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ và nhất là thực thi kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội một cách nghiêm khắc, triệt để, nhân văn. Đặc biệt, trước yêu cầu của tình hình mới, càng trong khó khăn, gian khổ, quần chúng nhân dân càng tin yêu, ghi nhận, dành tình cảm tốt đẹp và lòng biết ơn sâu sắc đối với cán bộ, chiến sĩ quân đội vì đã có đóng góp, hy sinh to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Có được điều đó là bởi trong bất luận mọi thời kỳ lịch sử, nhất là trong giai đoạn hiện nay, QĐND Việt Nam luôn là đội quân tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng, trước nhân dân; là lực lượng chính trị trung thành tuyệt đối bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều quan trọng là mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn đoàn kết thống nhất, chủ động rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, trở thành những tấm gương sống, cống hiến mẫu mực để cả cộng đồng tin tưởng, yêu thương.

Đặc biệt, 5 năm gần đây, trong toàn quân liên tục xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân nêu gương sáng về tinh thần đoàn kết và thực hành kỷ luật. Dù đóng quân ở những miền đất xa xôi, hẻo lánh hay biên cương, hải đảo, công tác riêng lẻ, độc lập... song cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn nêu cao ý thức chấp hành kỷ luật tự giác, nghiêm minh trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; trong phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; chấp hành nghiêm nhiệm vụ giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ-cứu nạn, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Những hành động cao đẹp đó của cán bộ, chiến sĩ quân đội càng làm ngời sáng bản chất, truyền thống đoàn kết và tinh thần kỷ luật của QĐND Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, do tác động của nhiều yếu tố, nguyên nhân khác nhau cả về chủ quan lẫn khách quan, thời gian qua, ở một số nơi vẫn để xảy ra những vụ việc vi phạm kỷ luật, có cả vụ việc nghiêm trọng. Đây là những trường hợp cá biệt ở một bộ phận nhỏ lẻ, nhưng đã có ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, danh dự, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Với tinh thần quyết liệt ngăn chặn, xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh đối với các trường hợp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn nhất quán chủ trương duy trì kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội một cách công khai, công bằng, không bao che, không giảm nhẹ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đó cũng chính là thực hiện quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng: “Phải đặc biệt giữ gìn, phát huy hình ảnh, uy tín của quân đội, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với quân đội. Muốn vậy, kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm, quân đội phải làm gương cho các nơi khác”.

Thực tế cho thấy, việc thực hành kỷ luật và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm không nằm ngoài mục tiêu nâng cao chất lượng công tác giáo dục bộ đội, giúp cảnh tỉnh, răn đe cán bộ, chiến sĩ toàn quân phải có trách nhiệm không ngừng học tập, rèn luyện để tiến bộ, trưởng thành; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng, hành vi tiêu cực, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Ở nhiều kỳ họp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, các đồng chí chủ trì luôn khẳng định quyết tâm phải duy trì nghiêm túc, chặt chẽ kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Quân đội nói chung, từng tổ chức đảng nói riêng. Phải quyết liệt làm điều đó để Đảng bộ Quân đội ngày càng xứng đáng là đảng bộ mẫu mực trên nhiều phương diện; nhất là trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quán triệt tinh thần đó, các cấp ủy, chỉ huy trong toàn quân luôn nhận thức rõ một yêu cầu thường nhật là: Tổ chức trong quân đội phải có kỷ luật tự giác, nghiêm minh, mẫu mực. Quan điểm xuyên suốt là phải tăng cường công tác quản lý, giáo dục để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật trong QĐND Việt Nam; lãnh đạo, chỉ huy các cấp tuyệt đối không bao che, giấu giếm khuyết điểm; phải phân tích thấu đáo, làm rõ hành vi và mức độ vi phạm kỷ luật xảy ra trong đơn vị; đồng thời tiến hành xử lý nghiêm minh, công khai, dân chủ, kịp thời các vụ việc vi phạm kỷ luật theo đúng điều lệnh, kỷ luật quân đội và pháp luật Nhà nước. Phải làm thật nghiêm, thật quyết liệt, vì kỷ luật cán bộ không thể làm suy yếu tổ chức mà có tác dụng giúp mỗi cơ quan, đơn vị thêm vững mạnh; không làm giảm đi truyền thống và bản chất tốt đẹp của đội quân anh hùng, mà còn là một phương cách để QĐND Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Đó là một sự thật hiển nhiên-một chân lý bất biến khiến những kẻ thủ ác, hiềm khích, chống phá cách mạng không thể phủ nhận hoặc làm lung lay được!

NGUYỄN TẤN TUÂN

leftcenterrightdel