Xuân Giáp Thìn 2024 đã về trên đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. 
Trong sắc xuân tươi mới, mỗi người dân Việt Nam lại tràn đầy niềm tin yêu vào chặng đường phát triển của đất nước.

 Nhìn lại năm Quý Mão 2023, dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức vượt xa ngoài dự báo nhưng với nỗ lực, phấn đấu bền bỉ; bản lĩnh và ý chí kiên cường, sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, 10/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức, đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh, văn hóa, an sinh, phúc lợi xã hội có bước tiến bộ mới và được cải thiện, nâng cao; công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam là nước có chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao của thế giới, nhất là so với các nước có trình độ phát triển cao hơn; là điểm đến hấp dẫn, an toàn hàng đầu thế giới đối với các nhà đầu tư và du khách quốc tế.

 Thành tựu trên là kết tinh giữa bản lĩnh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết cách mạng và trí tuệ, khả năng thích ứng của người dân Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới và sau 3 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để tạo tiềm lực, thế đứng vững chắc và uy tín của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm Giáp Thìn 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, hướng tới Đại hội XIV của Đảng, nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của Đảng, Nhà nước và Quân đội diễn ra. Vì vậy, hơn lúc nào hết, toàn thể dân tộc Việt Nam phải vững chí, bền lòng, nỗ lực vượt bậc, hăng hái thi đua ngay từ đầu năm để giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong năm mới. Đặc biệt là tháo gỡ bằng được những nút thắt về thể chế, trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện 3 đột phá chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khơi thông các nguồn lực; giải quyết hiệu quả những khó khăn, hạn chế, yếu kém nội tại cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi nhanh và tăng trưởng bền vững. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nước ta mặc dù được đánh giá cao nhưng so với mục tiêu tăng trưởng bình quân chung của Kế hoạch 5 năm đạt 6,5%-7% và Chiến lược 10 năm đạt khoảng 7% mà Đại hội Đảng XIII đã xác định vẫn chưa đạt được. Các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn của ta vẫn chậm phát triển so với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoạt động sản xuất, kinh doanh ở một số ngành, lĩnh vực có xu hướng suy giảm; đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm vẫn chưa được khắc phục.

Xuân mới Giáp Thìn 2024, sức vóc năm Rồng đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ta hun đúc trong suốt những năm qua; thế và lực đã được tạo dựng, tinh thần "nhất hô bá ứng", "trên dưới đồng lòng", "dọc ngang thông suốt" đã được thể hiện; mỗi người dân Việt Nam cần dốc bầu nhiệt huyết, biến các chỉ tiêu, mục tiêu của cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương mình thành hiện thực ngay từ những ngày đầu xuân, để năm 2024 thật sự là năm đột phá như quyết tâm của Chính phủ, tạo các tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta ngày càng phát triển, đến năm 2030-kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng-trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045-kỷ niệm 100 năm thành lập nước-trở thành nước phát triển, thu nhập cao như mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ đất nước, năm 2023, Quân đội ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Bước sang năm 2024, một năm đặc biệt ý nghĩa khi toàn quân tập trung phấn đấu lập thành tích cao nhất kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập, cán bộ, chiến sĩ nguyện một lòng trung hiếu, kế tục truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, để ngày càng sáng danh Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Xuân mới 2024 sẽ ghi nhận những cột mốc thành công mới, làm trụ đỡ vững chắc cho khát vọng phát triển, vươn lên hùng cường của đất nước Việt Nam.

QĐND