Số tiền gần 1 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam sẽ hỗ trợ các gia đình nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi bão Damrey xây dựng lại nhà ở.

TTXVN