Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh công tác dân số luôn được Đảng, Nhà nước luôn khẳng định con người vừa là động lực vừa là mục tiêu của quá trình phát triển và luôn quan tâm tới công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trong mục tiêu phát triển đất nước. Đối với công tác dân số, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định dân số là một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội là yếu tố cơ bản nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Phó chủ tịch nước cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy nhanh việc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung  ương Đảng về "Công tác dân số trong tình hình mới", bảo đảm việc thực hiện tốt các mục tiêu đúng định hướng và sát với yêu cầu thực tiễn ở địa phương và cơ sở.

Tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, qua các nghiên cứu trong nước và quốc tế, ước tính dị tật bẩm sinh ở Việt Nam chiếm khoảng từ 1,5-2% số trẻ sinh ra hằng năm tương đương khoảng 22 đến 30 nghìn trẻ có bệnh tật bẩm sinh. Để giảm số trẻ em bị ảnh hưởng bởi các bệnh tật bẩm sinh, giảm nhẹ gánh nặng của gia đình, xã hội, Tổng cục Dân số -Kế hoạch hoá gia đình đã triển khai chương trình tầm soát, chẩn đoán bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Mạng lưới tầm soát, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã từng bước được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố. Đến nay có khoảng 25% số bà mẹ mang thai và 35% số trẻ em sinh ra được tầm soát, chẩn đoán, can thiệp và điều trị sớm một số bệnh, tật.

Tháng hành động quốc gia về Dân số năm nay có chủ đề "Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh góp phần nâng cao chất lượng dân số” nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, chuyển đổi hành vi của các cá nhân, gia đình và cộng đồng trong triển khai, thực hiện chính sách dân số giúp ổn định quy mô dân số, nâng cao chất lượng dân số trong đó có giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong ở bà mẹ, trẻ em là một trong những mục tiêu hàng đầu của Chiến lược Dân số - sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020.

HÀ VŨ