Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới năm 2017 cho biết, mặc dù hiện nay có rất nhiều trẻ em sử dụng internet, cứ 3 người sử dụng internet trên toàn thế giới thì có 1 người là trẻ em, nhưng hành động để bảo vệ trẻ khỏi những rủi ro của thế giới kỹ thuật số và tăng khả năng truy cập nội dung trực tuyến an toàn lại rất ít.

Báo cáo cũng phân tích internet làm tăng tính dễ tổn thương của trẻ em trước những rủi ro và nguy hại. Báo cáo về tình hình trẻ em thế giới năm 2017 khuyến nghị việc hoạch định chính sách cần tạo điều kiện cho tất cả trẻ em truy cập vào nguồn tài nguyên trực tuyến chất lượng cao; bảo vệ trẻ em khỏi những tổn hại trực tuyến như lạm dụng, bóc lột, buôn người, bắt nạt trực tuyến và tiếp xúc với các tư liệu không phù hợp; bảo vệ sự riêng tư và danh tính của trẻ em. Báo cáo cho rằng, cần dạy kỹ năng công nghệ số để trẻ có thông tin, được tham gia và an toàn trên mạng; nâng cao chuẩn mực và thực tiễn đạo đức giúp bảo vệ và mang lại lợi ích cho trẻ em...

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan mong muốn, cơ quan, tổ chức có liên quan cùng hành động để tạo môi trường mạng an toàn cho trẻ em tham gia, sử dụng internet phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và khơi dậy niềm đam mê học hỏi, sáng tạo của các em.  Đặc biệt cần hướng dẫn các kỹ năng để trẻ em có thông tin và tham gia vào môi trường mạng một cách an toàn; bảo vệ bí mật riêng tư cho trẻ em và lấy trẻ em làm trung tâm khi xây dựng chính sách về công nghệ số.

BĂNG CHÂU