Tây Nguyên nơi chúng tôi sinh sống vốn là địa bàn khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) định cư. Những năm qua, xã Ea Wer đã nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước. Những chủ trương, chính sách ấy góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Thông qua các chương trình, mục tiêu: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển y tế và giáo dục; củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xã Ea Wer đã có nhiều đổi thay. Điển hình như: Công trình thủy lợi bảo đảm tốt cho sản xuất bền vững, hệ thống kênh mương tới từng cánh đồng; xã có trường lớp khang trang, không còn cảnh học ca 3, không còn phòng học tạm bợ; hệ thống giao thông được nhựa hóa hoặc rải cấp phối đến từng thôn, buôn; trạm y tế xã đạt chuẩn; xã đạt 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, ngày 7-12 vừa qua, Công ty Điện lực Đắc Lắc đã khánh thành công trình cấp điện lưới quốc gia cho 40 hộ dân kinh tế mới ở thôn Nà Wer, với tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng, bình quân hơn 62,5 triệu đồng/hộ. Đó là một ví dụ cụ thể về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS chúng tôi.

Tôi tin rằng, với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, cuộc sống của bà con, nhất là đồng bào DTTS tại Tây Nguyên ngày càng thêm no ấm. Đó chính là cách mà chúng ta bảo đảm thực hiện QCN một cách thiết thực nhất.

BÌNH ĐỊNH (ghi)