- Các bác lỗi thời rồi! Thời nay phải khuyến khích bầu những người tự ứng cử mà họ cam kết sẽ đấu tranh hết mình để bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Còn đại biểu là cán bộ, đảng viên thì không nên bầu...

Thấy anh bạn trẻ nói với vẻ quy chụp, phiến diện, nhưng vì tôn trọng ý kiến người khác nên ông Nam hỏi lại:

- Vậy cháu hãy kể xem ai là người tự ứng cử với cam kết sẽ đấu tranh hết mình để bảo vệ quyền lợi của nhân dân?

- Các bác cứ vào mạng xã hội sẽ thấy những người muốn tự ứng cử và kêu gọi mọi người bầu cho họ để họ có cơ hội đấu tranh bảo vệ quyền lợi của dân. Ví dụ như ông Y, anh Z...

- Những người đó thì bác cũng biết rồi cháu ạ! Nhưng cháu trả lời giúp bác xem vừa qua có đại biểu Quốc hội nào là cán bộ, đảng viên mà không vì quyền lợi của nhân dân?

Trước câu hỏi của ông Nam, người thanh niên lúng túng không trả lời được. Ông Nam hỏi tiếp:

- Nếu những cán bộ, đảng viên mà không vì quyền lợi của nhân dân, không được nhân dân tín nhiệm bầu vào Quốc hội thì họ có tự nhiên trở thành đại biểu Quốc hội được không? Hơn nữa, từ trước đến nay, Nhà nước ta có bao giờ cấm cử tri bầu cho người tự ứng cử không cháu?

Anh thanh niên lại càng lúng túng hơn, mặt đỏ bừng.

- Bác xin trao đổi thêm để cháu hiểu rõ bản chất vấn đề nhé. Cháu có biết ai đứng đằng sau tài trợ cho những kẻ ra sức chống phá đất nước, kêu gọi tự ứng cử, kêu gọi cử tri bầu cho họ và họ sẽ đấu tranh vì nhân dân không? Nếu không làm như vậy thì họ có được các thế lực chống phá đất nước tài trợ tiền bạc hay không? Và nếu họ không thực sự vì nhân dân, vì đất nước, thậm chí còn đi ngược lại lợi ích của nhân dân và đất nước thì chúng ta sẽ làm gì được họ? Có tổ chức nào bắt buộc họ phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, hơn nữa là phải nói ít, làm nhiều không?...

Nghe bác Nam đặt những câu hỏi rất sâu sắc và chí lý, anh thanh niên chỉ biết lắng nghe và gật đầu.

Tiếp tục trò chuyện với ông Nam một lúc lâu, anh thanh niên thành thật: “Cảm ơn bác đã giúp cháu ngộ ra, hiểu rõ bản chất vấn đề mà lâu nay cháu cùng một số bạn trẻ vì nông nổi nên chưa thấu hiểu được”.

CẢNH GIÁC