Các CCB đều cho rằng, Đại hội lần này được đông đảo cán bộ, nhân dân rất quan tâm theo dõi, bởi thời điểm diễn ra Đại hội có những mốc quan trọng. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta thực hiện 30 năm đổi mới, xây dựng đất nước; thành tựu đạt được rất đáng ghi nhận nhưng cũng còn không ít khuyết điểm cùng những khó khăn, thách thức, nguy cơ tiềm ẩn… Những vấn đề đó, tại các diễn đàn, hội nghị…, Đảng ta đã thừa nhận công khai trước nhân dân và tỏ rõ quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, tích cực hơn để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thế cũng có nghĩa là, Đảng sẽ tiếp tục có những giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ta.

Các CCB tỉnh Hải Dương - bộ đội Quảng Đà (1970-1975) theo dõi Đại hội lần thứ XII của Đảng qua ti vi. 
Tại nhà ông Văn Sìu ở thôn Bắc, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương), anh em cựu đồng đội chiến trường Quảng Nam-Đà Nẵng (1970-1975) tề tựu khá đông đủ, chăm chú theo dõi Đại hội XII của Đảng qua ti vi. Có nhiều ý kiến nhưng điểm chung là ai cũng hồ hởi, bởi ý Đảng hợp lòng dân. Theo đó, trong văn kiện Đại hội, Đảng ta xác định, cùng với phát huy sức mạnh toàn dân tộc, còn tăng cường phát huy dân chủ; bảo vệ vững chắc độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đặc biệt với vấn đề xây dựng Đảng, Trung ương xác định coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức. Đây là điểm mới, điểm nhấn, là sự bổ sung cần thiết trong tư duy về xây dựng Đảng hiện nay và rất phù hợp với yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng cầm quyền-một Đảng tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức, như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”. Trung tá Phạm Văn Vân, nguyên Chính trị viên Đại đội 5, Tiểu đoàn Đặc công 491, Mặt trận 4 Quảng Đà, tâm đắc với ba nội dung: Dân chủ, kiểm soát quyền lực và vững bước đi lên trên đường đổi mới. Nhiều CCB sinh ra từ nông thôn nên rất mong Đảng tiếp tục quan tâm đến công nghiệp hóa nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản, cải thiện đời sống của nông dân.

Các CCB thuộc dãy nhà K9, phố Ô Cách, phường Việt Hưng, quận Long Biên (TP Hà Nội), đều bày tỏ: Lần này, Đảng ta rất thẳng thắn trong đánh giá những thành công, khuyết điểm và các mục tiêu phát triển để sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như các văn kiện Đại hội XII đã xác định.

Các CCB đều cảm thấy tự hào, bởi Đại hội XII được dư luận bạn bè quốc tế rất quan tâm, đến hết ngày 25-1, đã có hơn 230 chính đảng, các tổ chức, bạn bè quốc tế và đoàn ngoại giao gửi điện chúc mừng. Một điểm chung nữa là đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân đều ghi nhận: Kết quả Đại hội XII thêm một lần nữa khẳng định chiến thắng của chúng ta trước các thế lực thù địch, phản động, mưu toan chống phá Đảng, phá hoại sự thành công của Đại hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là minh chứng hùng hồn về tinh thần “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới” của Đại hội. Mọi luận điệu bóp méo, xuyên tạc sự thật về bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng ta đều bị thất bại, qua đó càng làm cho quần chúng nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, bộ mặt thật của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời khẳng định tình cảm và trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Đảng.

Bài và ảnh: XUÂN THƯƠNG