Quốc hội sẽ xem xét giao quyền chủ động quyết định, tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết PCD Covid-19 cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ với sự giám sát chặt chẽ của QH.

Phóng viên (PV): QH vừa quyết định bổ sung nội dung tăng cường PCD Covid-19 trong Nghị quyết chung của kỳ họp, trong đó có quy định về những giải pháp về pháp luật, quyết liệt, cấp bách phục vụ công tác PCD Covid-19. Tổng thư ký cho biết, cơ sở nào để QH bổ sung nội dung này vào chương trình làm việc?

Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường:
Thời gian qua, công tác PCD Covid-19 ở nước ta đã đạt được những kết quả tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Tuy nhiên, hiện nay, trước biến chủng mới delta với tốc độ lây lan nhanh hơn, độc lực mạnh hơn cần phải có các giải pháp hữu hiệu hơn. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng còn có sự bất cập về mặt pháp lý của một số văn bản về PCD của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thảo luận tại QH, cũng đã có những đại biểu QH có kiến nghị QH cần ban hành Nghị quyết về công tác PCD Covid-19. Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước cũng đã có ý kiến chỉ đạo về nội dung này.

Trước tình hình đó, với tinh thần của QH hành động, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong việc PCD, ngay trong sáng 23 và 24-7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì các cuộc làm việc với một số cơ quan của QH, của Chính phủ và các cơ quan hữu quan để cho ý kiến việc trình QH xem xét thông qua việc trao một số quyền của QH cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành PCD Covid-19 giới hạn từ khi được QH thông qua tại Kỳ họp thứ nhất cho đến hết năm 2022, phạm vi trong các hoạt động PCD Covid-19, sau đó báo cáo QH. Qua xem xét tình hình thực tế, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu QH, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, UBTVQH đã trình QH bổ sung vào Chương trình kỳ họp việc thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp để đánh giá khái quát công tác PCD thời gian qua, quyết định một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm chủ động, linh hoạt, kịp thời, có hiệu quả hơn, kể cả khi có các tình huống phức tạp hơn có thể diễn ra. Mục tiêu để đẩy lùi dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

leftcenterrightdel
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: CHIẾN THẮNG 

PV: Tổng thư ký cho biết thêm về những giải pháp cơ bản PCD Covid-19 được quy định trong dự thảo của Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ nhất?

Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường: Với tinh thần cần phải có những giải pháp đặc biệt để kịp thời xử lý những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường và rất nguy hiểm của dịch Covid-19 hiện nay, dự kiến Nghị quyết sẽ tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất, đánh giá của QH về công tác PCD Covid-19 thời gian qua; nhận định tình hình dịch bệnh trong thời gian tới, thể hiện quan điểm, phương châm QH luôn đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình thực hiện các giải pháp nhanh nhạy, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa để tập trung khống chế và đẩy lùi dịch Covid-19.

Thứ hai, để kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý, QH dự kiến giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quyền chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp cần thiết để PCD Covid-19, bao gồm cả các biện pháp theo quy định được áp dụng trong tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh; các giải pháp, biện pháp chưa được pháp luật quy định hoặc khác với quy định của một số luật. Việc giao thẩm quyền này cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện có thời hạn và chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác PCD Covid-19. Chính phủ phải báo cáo QH tình hình và kết quả thực hiện các biện pháp này tại kỳ họp QH gần nhất.

Thứ ba, QH, Chính phủ ưu tiên dành nguồn lực cao nhất cho PCD Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tư tưởng của người dân, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nếu có những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của QH ngoài thời gian kỳ họp thì QH giao UBTVQH xem xét, quyết định và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất.

Thứ tư, QH sẽ giao UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của QH, các đoàn đại biểu QH trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường giám sát Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nghị quyết.

Thứ năm, trong nội dung của nghị quyết có thông điệp, lời hiệu triệu của QH, gửi đến toàn dân, toàn xã hội, kêu gọi sự đoàn kết, thống nhất cao, đồng lòng cùng Chính phủ, lãnh đạo các địa phương và các lực lượng tuyến đầu tập trung sớm đẩy lùi dịch Covid-19.

PV: Việc thông qua Nghị quyết dự kiến sẽ được tiến hành theo quy trình, thủ tục như thế nào, thưa ông?

Tổng thư ký QH Bùi Văn Cường:
Đây là trường hợp đặc biệt trong tình huống cấp bách nên việc giải quyết cũng theo trình tự rút gọn, đặc biệt. Theo đó, về cách làm, đêm 23-7, khi Chính phủ có tờ trình về nội dung này, UBTVQH đã giao Ủy ban Xã hội của QH làm việc ngay trong đêm để thẩm tra. Nội dung này cũng đã được Chủ tịch QH, các Phó chủ tịch QH cùng đại diện một số cơ quan của QH, lãnh đạo một số bộ của Chính phủ xem xét, cho ý kiến vào sáng 24-7. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt đó, chiều 24-7, Chính phủ đã trình QH, Ủy ban Xã hội của QH đã trình bày báo cáo thẩm tra tại hội trường QH, làm căn cứ để các đại biểu QH thảo luận, cho ý kiến khi thảo luận cùng với các nội dung kinh tế-xã hội trong cả ngày mai.

Tại phiên bế mạc kỳ họp, dự thảo nghị quyết sẽ đọc công khai, phát thanh, truyền hình trực tiếp tới đồng bào, cử tri cả nước trước khi QH biểu quyết thông qua nhằm chuyển tải đến nhân dân, cử tri cả nước thông điệp mạnh mẽ của QH về quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

CHIẾN THẮNG (ghi)