Đến dự và quán triệt tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh những nội dung, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước về xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; khẳng định, Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ. 

leftcenterrightdel
 

Để xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và hệ thống chính trị đối với việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và những mục tiêu, chương trình về bình đẳng giới. TP Hồ Chí Minh cần bổ sung, thực hiện hiệu quả các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới sát với thực tiễn Việt Nam; có giải pháp khắc phục khó khăn, thách thức, hạn chế về chính sách, pháp luật, tính bền vững của kết quả đạt được; tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ; rút ngắn khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa cán bộ nam và cán bộ nữ; động viên đội ngũ cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, uy tín đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới; tăng cường sự tham gia tích cực của cán bộ nam trong thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ nữ...

TTXVN