ASPC là diễn đàn cấp cao thuộc kênh hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) với sự tham gia của các thứ trưởng quốc phòng hoặc tương đương, cùng các quan chức quốc phòng đến từ 27 thành viên ARF. ASPC đã được chính thức hóa, trở thành một hoạt động thường niên của ARF kể từ năm 2004. ASPC có các mục tiêu chính là tăng cường sự tham gia của các quan chức quốc phòng ARF và hợp tác về các biện pháp xây dựng lòng tin trong lĩnh vực quốc phòng trong khuôn khổ ARF; mở thêm các kênh đối thoại và trao đổi mới giữa các quan chức quốc phòng, các nhà ngoại giao, các chuyên gia nghiên cứu quân sự, thúc đẩy lòng tin và hiểu biết lẫn nhau giữa các quan chức quốc phòng; đồng thời củng cố, nâng cao vai trò, vị thế của ARF.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị ASPC-18 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là một thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ARF, thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa các nước ASEAN và các đối tác trong khuôn khổ ARF, tiếp nối thành quả của Năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Brunei trong Năm Chủ tịch ASEAN 2021.

HOÀNG VŨ