Trọng tâm của phiên họp lần này là rà soát tổng thể các nhiệm vụ, công việc đã và đang triển khai, nhất là tình hình, tiến độ triển khai các nội dung, sáng kiến của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và thảo luận định hướng triển khai các trọng tâm công tác sắp tới, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các cấp cao liên quan dự kiến diễn ra trong tháng 11-2020. Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực khắc phục khó khăn của các tiểu ban, Ban Thư ký và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam thời gian qua.

Phó thủ tướng đề nghị các tiểu ban, các bộ, cơ quan tiếp tục bám sát định hướng, chủ trương, phân công, hoàn tất các nhiệm vụ còn lại theo kế hoạch, lộ trình đề ra, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN trước khi bàn giao trọng trách này cho nước kế nhiệm. 

TRUNG ĐỖ