Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội và các ban, ngành, cơ quan Trung ương.

leftcenterrightdel

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2017, Văn phòng Trung ương Đảng đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm được đề ra, bảo đảm sự ổn định, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trong đó, Văn phòng Trung ương Đảng tập trung chỉ đạo làm tốt một số lĩnh vực công tác, nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động, linh hoạt trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt, các hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập; tổ chức tốt việc nghiên cứu, chủ trì thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ động nghiên cứu, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế - xã hội, công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nắm tình hình kiểm điểm bổ sung năm 2016 theo gợi ý của Bộ Chính trị, tình hình khắc phục những hạn chế, yếu kém của Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng các bộ, ngành sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tình hình chính trị, an ninh trật tự, tôn giáo, ô nhiễm môi trường… tại một số địa phương. Công tác phối hợp với 3 Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh: Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, còn có nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình đó đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư phải khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để kịp thời xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra. Từ đó, nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng cũng tăng lên, yêu cầu cao hơn về chất lượng để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận những thành tích đạt được của Văn phòng Trung ương Đảng; đồng thời khẳng định đơn vị đã có sự đóng góp quan trọng vào những thành tích chung của đất nước trong năm 2017.

leftcenterrightdel

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ năm 2018 - năm khởi động các công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng: Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, tổ chức công việc, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; phục vụ tốt các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt. Các cán bộ được giao trách nhiệm cần chủ động, linh hoạt trong công tác, tránh hành chính hóa, dự báo sát tình hình; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt nội dung, bảo đảm thời gian trình cơ quan lãnh đạo; tham mưu giúp lãnh đạo hạn chế họp nhiều, họp dài; duy trì nền nếp phục vụ các cơ quan của Trung ương Đảng, tiếp tục khẳng định bản sắc tận tụy, tỉ mỉ trong công tác phục vụ, thể hiện tâm huyết trong công việc với tinh thần cao nhất, vô điều kiện; tăng cường đội ngũ chuyên gia nghiên cứu chiến lược.

Đồng thời, Văn phòng Trung ương Đảng cần thực hiện tốt chức năng trung tâm thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương. Thông tin phải được tổng hợp, chắt lọc từ nhiều nguồn, bám sát nhiệm vụ của Đảng, bảo đảm định hướng chính trị, chính xác, kịp thời; có biện pháp phù hợp, nắm chắc tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong nửa nhiệm kỳ và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở các cấp, các ngành, kịp thời phản ánh, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư; nâng cao chất lượng nội dung thẩm định các đề án, báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và năng lực biên tập văn bản, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng bày tỏ tin tưởng, Văn phòng Trung ương Đảng sẽ phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2018, xứng đáng với sự tin cậy của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân dân.

Tại Hội nghị, Văn phòng Trung ương Đảng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin, ảnh: TTXVN