Tập thể Văn phòng Trung ương Đảng đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị. Về nhiệm vụ trong năm 2021, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, ngay đầu năm 2021 là thời điểm Văn phòng Trung ương Đảng phải dồn sức, làm thật tốt, thật chu đáo để góp phần vào thành công của Đại hội XIII của Đảng. Sau đại hội, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; tham mưu xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chương trình làm việc năm 2021 và cụ thể hóa chương trình làm việc hằng quý, tháng, tuần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư... 

Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng đồng chí Trần Văn Thành, nguyên Phó chánh Văn phòng Trung ương. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Chánh văn phòng Trung ương Đảng và Cờ thi đua của văn phòng. Dịp này, Văn phòng Trung ương Đảng đã phát động thi đua năm 2021.

TTXVN