leftcenterrightdel
Quang cảnh một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa gửi công văn đề nghị các đoàn đại biểu Quốc hội gửi phiếu chất vấn và đề xuất chất vấn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo quy trình, sau khi nhận được phiếu chất vấn và đề xuất chất vấn từ các đoàn đại biểu Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội sẽ tổng hợp. Phiếu chất vấn sẽ được chuyển đến người có trách nhiệm trả lời (bằng văn bản-PV). Các đề xuất chất vấn sẽ được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, người trả lời chất vấn để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời hạn chậm nhất để nhận đề xuất vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 14 là ngày 25-7.

THÙY LÂM