Cụ thể, tại Nghị quyết số 1284/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15-6-2021.

leftcenterrightdel
Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: VPQH 

Tại Nghị quyết số 1285/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15-6-2021.

Tại Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Lý Bình Minh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kể từ ngày 15-6-2021.

PHƯƠNG HẰNG