QĐND Online - Chiều 22-5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam và Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam đã ký kết quy chế phối hợp công tác.

Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam cùng nhau thống nhất và ký kết biên bản phối hợp công tác.

Trung ương Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam trao biên bản quy chế phối hợp công tác.

Theo đó, hằng năm, hai bên sẽ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp công tác, tập trung vào các nội dung phối hợp trong xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư; phối hợp thực hiện phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; phối hợp xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân CCB Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Quy chế cũng phân công trách nhiệm cụ thể, chế độ thông tin, bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động phối hợp…

Tin, ảnh: ĐỨC DỤC