Ngày 3-1, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó chủ tịch nước. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự lễ và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ cùng dự lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố quyết định trao tặng, khẳng định Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận những công lao và cống hiến của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sớm giác ngộ lý tưởng Cộng sản và được kết nạp vào Đảng năm 20 tuổi khi đang hoạt động bí mật tại Sài Gòn, trải qua các cương vị công tác, đồng chí luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, giữ vững và phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên Cộng sản, có những cống hiến xuất sắc, xứng đáng. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Thị Bình được giao nhiều trọng trách: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng miền Nam, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Pa -ri, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Phó chủ tịch nước...

Trong niềm vui của đông đảo đại biểu các cơ quan ban ngành và gia đình, người thân đồng chí Nguyễn Thị Bình tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa cho nguyên Phó chủ tịch nước, nhấn mạnh công lao, cống hiến của đồng chí Nguyễn Thị Bình và các cán bộ lão thành của Đảng luôn là gương sáng để thế hệ trẻ học hỏi, noi theo. Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức trọng thể buổi lễ; khẳng định đây là niềm vinh dự lớn lao đối với cá nhân đồng chí. Nhìn lại quá trình phấn đấu gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đồng chí bày tỏ, luôn rèn luyện, phấn đấu, cống hiến hết mình trên các cương vị công tác để làm những việc có lợi cho Đảng, nhân dân. Đồng chí xúc động nhấn mạnh, trước những vấn đề bức thiết được đặt ra trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, mỗi cán bộ đảng viên cần vững tin, kiên định, tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống cách mạng kiên cường trung dũng, làm tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng và nhân dân.

TTXVN