QĐND - Ngày 9-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), kiểm tra kết quả quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng bộ huyện Phổ Yên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và một số mặt công tác khác. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Theo báo cáo của đại diện huyện ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, Phổ Yên thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII và mục tiêu xây dựng Phổ Yên trở thành thị xã công nghiệp, xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Phổ Yên đã đạt mức tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hằng năm đạt hơn 20%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý: Công nghiệp-xây dựng chiếm 66,7%, dịch vụ 22%, nông lâm nghiệp 11,3%. GDP bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước hằng năm tăng 20%, năm 2013 đạt 169,5 tỷ đồng (174% kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm hơn 2%, đến hết năm 2013 còn 7%...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Thanh Xuyên 4, xã Trung Thành (Phổ Yên). Nguồn: Baothainguyen.org.vn.

Cũng tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, về cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Thái Nguyên đều đạt được mục tiêu đề ra, trong đó nổi bật là phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư có sự bứt phá mạnh mẽ; phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được quan tâm chăm lo; quốc phòng-an ninh được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh... Hiện nay, Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phổ Yên đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay; nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý, giải quyết việc làm cho lao động có hiệu quả... Tổng Bí thư cũng ghi nhận quyết tâm và nỗ lực hạ tỷ lệ hộ nghèo của địa phương trong thời gian qua.

Đánh giá cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của đảng bộ địa phương, Tổng Bí thư cho rằng, Phổ Yên đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng ngày càng đi vào chiều sâu và cụ thể hóa được vào đời sống xã hội; có tác dụng cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe... góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trên cả 3 lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong đều kiện mới.

Trên cơ sở phân tích những đặc thù và lợi thế của Thái Nguyên nói chung, Phổ Yên nói riêng, nhất là lợi thế về giao thông, vị trí địa bàn trung chuyển, địa phương có truyền thống cách mạng..., Tổng Bí thư khẳng định, việc tiếp tục phát triển công nghiệp trên địa bàn trung du, đất bạc màu này là rất đúng hướng; đẩy mạnh đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới là bước đi phù hợp. Để làm được điều đó, Tổng Bí thư đề nghị huyện Phổ Yên và tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các khu công nghiệp, khu dân cư, khu văn hóa, quản lý đất đai, đào tạo lao động, đào tạo nghề, bảo đảm môi trường văn hóa, môi trường xã hội để phát triển bền vững; chăm lo xây dựng nếp sống văn minh ở khu công nghiệp, khu đô thị và đời sống của công nhân. Trong xây dựng nông thôn mới, địa phương phải chú ý tới sự phát triển bền vững mà không chạy theo phong trào. Muốn làm được như vậy, phải hết sức coi trọng yếu tố con người. Do đó, cần hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người. Tổng Bí thư cho rằng, đại hội đảng sắp tới là dịp tốt để tập trung xây dựng, củng cố tổ chức đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trồng cây lưu niệm tại huyện ủy Phổ Yên. Nguồn: Baothainguyen.org.vn.

Cũng trong buổi sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Công ty điện tử Samsung (Khu công nghiệp Yên Bình, Phổ Yên). Nhà máy Samsung tại Thái Nguyên khởi công năm 2013 và bắt đầu hoạt động từ tháng 3-2014. Năm 2014, ước tính giá trị xuất khẩu của nhà máy đạt 8 tỷ USD.

Chiều cùng ngày, nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930 / 18-11-2014), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" ở xóm Thanh Xuyên (Trung Thành, Phổ Yên) do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với địa phương tổ chức. Tại đây, nói chuyện thân mật với bà con trong xóm, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những bước phát triển, sự đổi thay nhiều mặt của quê hương. Tổng Bí thư chỉ rõ: Trong kháng chiến cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi chính là sự đoàn kết, như cha ông ta đã nói: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Tổng Bí thư mong muốn trong thời gian tới, trên nền móng sâu xa là lòng dân tin tưởng vào Đảng, chế độ, với phương hướng đúng đắn do Trung ương, tỉnh, huyện đề ra, với lòng quyết tâm, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết nhân dân, thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao quà tặng gia đình người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xóm Thanh Xuyên 4.

NGUYỄN TẤN