Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, địa phương là thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; các đồng chí trong Tổ Thư ký, giúp việc Ban Chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: Thời gian qua, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ đại dịch Covid-19, công tác tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW (Nghị quyết 37) gặp không ít khó khăn, nhưng Ban Chỉ đạo đã linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động tổng kết, như tổ chức các hội thảo, tọa đàm, hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết với các địa phương trong vùng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện triển khai tổng kết Nghị quyết 37, đến nay cơ bản các nhiệm vụ đã hoàn thành và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh khẳng định, Bộ Chính trị khóa IX đã xác định đúng và trúng những vấn đề đặt ra đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; thể hiện rõ tư duy và tầm nhìn trong các chủ trương của Đảng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng. Nghị quyết 37 ban hành đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển và phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng; được tổ chức triển khai chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương từ việc thể chế hóa thành các chương trình, kế hoạch, chính sách đặc thù và bổ sung nguồn lực đáng kể cho vùng. Qua hơn 17 năm thực hiện Nghị quyết 37 đã mang lại nhiều kết quả tích cực, ấn tượng. Có thể nói, Nghị quyết 37 đã đi vào cuộc sống và có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong vùng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, trước bối cảnh tình hình và các yêu cầu phát triển mới, phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi Bắc bộ cũng bộc lộ nhiều khó khăn, hạn chế và đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Điều đó đòi hỏi Đảng, Nhà nước cần phải có một chủ trương mới, toàn diện tập trung, xuyên suốt với tư duy và tầm nhìn mới và phù hợp với thực tiễn đặt ra với vùng và Đề án tổng kết Nghị quyết 37 đang được Ban Chỉ đạo triển khai là cơ sở quan trọng giúp Bộ Chính trị định hướng phát triển vùng Trung du và miền núi Bắc bộ trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý nhiều nội dung cho dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết 37. Hầu hết các ý kiến đều đánh giá cao công tác chuẩn bị, nhất là dự thảo Báo cáo mà Thường trực Ban Chỉ đạo đã chuẩn bị.

Các ý kiến cũng cho ý kiến về quan điểm, mục tiêu, nhóm chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà dự thảo báo cáo đã đề ra. Nhiều nội dung được đề xuất từ góc nhìn của bộ, ngành, địa phương như bảo đảm về quốc phòng an ninh; tính liên kết vùng để phát huy nội lực của các tỉnh, các hành lang kinh tế; phát triển hạ tầng giao thông vùng Trung du và miền núi Bắc bộ; phát triển kinh tế rừng...

Tin, ảnh: VŨ DUNG