Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày báo cáo về kết quả phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhấn mạnh việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chủ trương, định hướng phát triển khoa học và công nghệ đã được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII; đồng thời, đề xuất những định hướng giải pháp lớn về phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu là quan điểm chiến lược hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước; là nguồn lực và động lực có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, lĩnh vực khoa học và công nghệ của Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, với những bước chuyển từ chỗ đóng cửa khép kín sang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; từ chỗ được nhà nước bao cấp hoàn toàn đã chuyển mạnh sang cơ chế thị trường, có sự tham gia của doanh nghiệp.

leftcenterrightdel

Đại biểu đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những kết quả nổi bật, đồng thời đề nghị ngành khoa học và công nghệ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tập trung khắc phục những hạn chế, khó khăn, nhất là tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến các vấn đề tài chính, thu hút và trọng dụng nhân tài, xã hội hóa các kết quả nghiên cứu, cơ chế chấp nhận rủi ro. Chú trọng nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ mới của thế giới. Phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn trong việc tham mưu chủ trương, chính sách, pháp luật cho Đảng, Nhà nước...

Trong giai đoạn mới, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thật sự trở thành quốc sách hàng đầu, đạt trình độ phát triển ngang tầm khu vực và thế giới, tiếp tục đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.