Cùng dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các thành viên ban chỉ đạo, đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý.

Đến thời điểm này, dự thảo đề án đã được xây dựng, hoàn thiện trên cơ sở chắt lọc 27 chuyên đề chuyên sâu, lắng nghe ý kiến đóng góp của thành viên ban chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các thành ủy, tỉnh ủy trực thuộc Trung ương. Hiện ban chỉ đạo xây dựng đề án tiếp tục làm việc với các cơ quan, bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện dự thảo.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các đơn vị liên quan thống nhất đánh giá, đề án đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp và nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung đã bao quát được đầy đủ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận các vấn đề về một số nội dung của đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân, gợi mở, đề xuất một số giải pháp khả thi, thiết thực khác.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban chỉ đạo nêu rõ, với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Thường trực Ban chỉ đạo cầu thị lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, thẳng thắn, tâm huyết vào các nội dung trọng tâm, nhất là những vấn đề khoa học, lý luận và thực tiễn cốt lõi, quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân được đề cập trong dự thảo đề án. Nhiều ý kiến góp ý có lập luận sắc sảo, đi thẳng vào những vấn đề chuyên sâu cần nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện dự thảo. Các ý kiến phát biểu cũng thể hiện rõ tinh thần đặt lợi ích đại cục của quốc gia, nhân dân lên trên hết, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân. Một số vấn đề quan trọng đã được làm rõ và thống nhất.

Chủ tịch nước đề nghị Viện kiểm sát cần tiếp tục đổi mới hoạt động một cách thận trọng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ XHCN. Chủ tịch nước cũng lưu ý việc xây dựng đề án phải gắn với thực tiễn Việt Nam, tiếp thu mô hình viện kiểm sát, viện công tố các nước trên quan điểm không bảo thủ nhưng có chọn lọc, theo đúng nguyên lý của định hướng XHCN.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. 

Cho rằng những vấn đề phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 chứa đựng các ý nghĩa nhân văn, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân, lợi ích đất nước cần tiếp tục xem xét, đưa vào dự thảo đề án, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, chặt chẽ một số vấn đề lớn liên quan đến chức năng, quyền hạn quan trọng trong bộ máy Nhà nước được quy định trong Hiến pháp, những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân còn có nhiều ý kiến khác nhau, cân nhắc phương án lựa chọn để ban chỉ đạo tiếp tục thảo luận, xem xét.

Trên tinh thần cân nhắc, chỉ lựa chọn những vấn đề có lý luận và thực tiễn chín muồi để đưa vào văn kiện, vấn đề nào “chưa chín, chưa rõ” cần tiếp tục xem xét, Trưởng ban chỉ đạo đề nghị Tổ biên tập xây dựng dự thảo Đề án tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến bảo đảm những nội dung chỉnh sửa có căn cứ lý luận khoa học, tính thực tiễn, lập luận đầy đủ, rõ ràng, thuyết phục, từ đó hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Ban chỉ đạo tại phiên họp thứ tư.

Tin, ảnh: TTXVN