Phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, trong năm 2024, các nội dung của công tác Mặt trận cần được triển khai đồng bộ, hiệu quả, thực chất, sao cho người dân thấy được hình ảnh của Mặt trận trong cuộc sống của mình, thấy được tấm lòng, trái tim, tình cảm của Mặt trận thực sự dành cho người dân.

leftcenterrightdel
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị. 

Theo Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chú trọng làm tốt vai trò là liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên, tạo được sức ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân; khẳng định vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân. Chất lượng giám sát, phản biện xã hội đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai mong muốn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục có những chỉ đạo cụ thể để các văn bản của Đảng đi vào cuộc sống: "Điều quan trọng là mỗi một hoạt động của Mặt trận phải thực chất, gắn với cuộc sống của nhân dân, với tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, trên cơ sở đó tạo được sự đồng thuận và sự đồng thuận này cũng phải là sự đồng thuận thực chất, sự tham gia tích cực của nhân dân để tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Mặt trận, đối với Đảng", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thực sự tạo được hình ảnh của một liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức thí điểm khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc được Mặt trận dự kiến triển khai trong năm 2024, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, đây chính là công việc vì nhân dân, đóng góp to lớn cho cuộc sống của nhân dân.

"Làm được như vậy, Mặt trận sẽ góp phần to lớn cho sự hòa quyện của ý Đảng, lòng dân, góp phần để quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân" tiếp tục đi vào cuộc sống trong giai đoạn mới", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.