Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước đã xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Năm 2021, mặc dù gặp khó khăn do Covid-19, cả nước vừa phải giải quyết các nhiệm vụ thường xuyên, tổ chức các sự kiện lớn của đất nước, xử lý các công việc tồn đọng, vừa phải xử lý các công việc đột xuất, bất ngờ khác, đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đạt được kết quả toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành quả chung đó, có đóng góp, thành tựu trong cải cách hành chính, nhất là việc hoàn thiện thể chế.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự phiên họp.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, chúng ta còn nhiều việc phải làm do vẫn còn hạn chế, yếu kém, thách thức. Do đó cần tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính trong tất cả các bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương. Việc cải cách hành chính phải nhằm mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, công tác cải cách hành chính phải bám sát chủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là “Đoàn kết, kỷ cương; chủ động thích ứng; an toàn, hiệu quả; phục hồi, phát triển” và bám sát thực tiễn nhằm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tránh phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang

Tại Phiên họp, Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022; tình hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa tại các bộ, ngành, địa phương; thảo luận về Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Báo Quân đội nhân dân Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật nội dung phiên họp.

HUY LÊ