QĐND - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý bổ sung 393 triệu ơ-rô cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội. Số kinh phí bổ sung gồm vốn ODA cần bổ sung là 304,99 triệu ơ-rô, vốn đối ứng cần bổ sung là 88,01 triệu ơ-rô.

Tuyến đường sắt đô thị số 3 (Nhổn - ga Hà Nội) chạy qua Cầu Giấy, Kim Mã, Văn Miếu. Ảnh: dantri.vn

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương đàm phán các hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho dự án. UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, thẩm định lại tổng mức đầu tư dự án bảo đảm hiệu quả và hợp lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch triển khai từng gói thầu trong thời gian tới, bao gồm kế hoạch giải phóng mặt bằng, trong đó nêu rõ các biện pháp cần thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan nhằm bảo đảm đúng tiến độ đã đề ra, tránh gây ra các chậm trễ mới cho dự án.

Trước khi được điều chỉnh, dự án trên có tổng mức đầu tư là 783 triệu ơ-rô, trong đó vốn vay ODA là 653 triệu ở-rô, vốn đối ứng là 130 triệu ơ-rô.

Tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, trong đó 8,5km đi trên cao (từ Nhổn đến Thủ Lệ) và 4km phần ngầm (từ Thủ Lệ đến Ga Hà Nội).

HẢI BÌNH