Tháp tùng Thủ tướng Anthony Albanese thăm Việt Nam có Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Tim Gartrell cùng các quan chức, cố vấn của Thủ tướng Australia về các vấn đề quốc tế, số hóa, an ninh quốc gia, truyền thông và Đông Nam Á.

leftcenterrightdel

 Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Thủ tướng Anthony Albanese sinh ngày 2-3-1963 tại thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Sydney, Australia. Tháng 12-2006 đến tháng 12-2007, ông là Bộ trưởng đối lập, Bộ Tài nguyên nước và Cơ sở hạ tầng. Từ tháng 12-2007 đến tháng 9-2013, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông, Phát triển vùng miền và Chính quyền địa phương.

Ông đảm nhiệm các vị trí: Bộ trưởng đối lập, Bộ Du lịch từ tháng 10-2013 đến tháng 6-2019; Bộ trưởng đối lập, Bộ Các thành phố từ tháng 9-2014 đến tháng 7-2016; Bộ trưởng đối lập, Bộ Cơ sở hạ tầng, Các thành phố và Phát triển vùng miền từ tháng 7-2016 đến tháng 6-2019. Từ tháng 5-2019 đến tháng 5-2022, ông giữ vai trò lãnh đạo đảng đối lập. Từ ngày 23-5-2022 đến nay, ông Anthony Albanese giữ cương vị Thủ tướng Australia.

Là một trong số những chính trị gia phục vụ lâu nhất tại Australia, ông Anthony Albanese thể hiện hình ảnh một người “xây dựng” với thông điệp kết nối, đoàn kết. Trong quá trình tranh cử và bài phát biểu nhậm chức, ông đã nhấn mạnh định hướng thay đổi chính sách về môi trường, biến đổi khí hậu và năng lượng sạch.

NGỌC THƯ